fbpx
Điều kiện của cơ sở bán lẻ thuốc
Tháng Mười Hai 08,2017

Điều kiện Kinh doanh của cơ sở bán lẻ thuốc

Các cơ sở bán lẻ thuốc gồm có:

  • Nhà thuốc
  • Quầy thuốc
  • Đại lý bán lẻ của doanh nghiệp
  • Tủ thuốc của trạm y tế

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở bán buôn thuốc muốn bán lẻ thuốc phải thành lập cơ sở bán lẻ thuốc.

Bộ trưởng Bộ y tế quy định về địa bàn được mở cơ sở bán lẻ thuốc theo hình thức quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp và tủ thuốc của trạm y tế phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, thực trạng của đội ngũ cán bộ y tế và nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong từng giai đoạn.

Điều kiện chuyên môn của chủ cơ sở bán lẻ thuốc, người bán lẻ thuốc được quy định như sau:

  • Nhà thuốc phải do dược sĩ có trình độ đại học trở lên đứng tên chủ cơ sở.
  • Quầy thuốc phải do dược sĩ có trình độ từ trung học trở lên đứng tên chủ cơ sở.
  • Đại lý bán lẻ thuốc của doanh nghiệp phải do người có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên đứng tên chủ cơ sở; trường hợp chưa có người có chuyên môn từ dược tá trở lên thì phải có người có trình độ chuyên môn từ y sĩ trở lên đứng tên.
  • Cơ sở bán lẻ chuyên thuốc đông y, thuốc từ dược liệu phải do dược sĩ có trình độ trung học trở lên hoặc người có văn bằng chứng chỉ về y học cổ truyền hoặc dược học cổ truyền đứng tên cơ sở.
  • Người bán lẻ thuốc tại nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán lẻ của doanh nghiệp, cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu phải có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên, tại tủ thuốc của trạm y tế phải có chuyên môn về y, dược.

Coppy xin vui lòng dẫn nguồn: Atifresh.com.vn

Rate this post