fbpx
Xác định hạt giống
Tháng Mười Hai 08,2017

Xác định đúng hạt giống và các vật liệu nhân giống

Khi tiến hành trồng trọt, nhân giống cây trồng cần xác định xem giống cây trồng đó có đúng loại muốn nhân giống hay không.

Các bước tiến hành xác định như sau:

1. Nêu cụ thể thông tin liên quan đến hạt giống/vật liệu nhân giống

Hạt giống và vật liệu nhân giống cần được nêu cụ thể và nhà cung cấp hạt giống và các vật liệu nhân giống khác cần cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến:

  • Lai lịch
  • Chất lượng
  • Tính năng sản phẩm của họ
  • Cũng như lai lịch sản phẩm của họ, nếu có thể.

2. Chất lượng của hạt giống/vật liệu nhân giống

Vật liệu dùng để nhân giống hoặc trồng trọt cần có chất lượng thích hợp (TVO: Tiêu chuẩn chất lượng) và càng sạch bệnh và sạch ô nhiễm càng tốt (TVO:khuyến cáo) để cây tăng trưởng khỏe mạnh. Vật liệu trồng trọt tốt hơn nên có tính đề kháng hoặc dung nạp được các nhân tố sống hoặc không có sự sống.

3. Hạt giống và vật liệu nhân giống khác dùng để sản xuất sản phẩm hữu cơ cần được chứng nhận là các dẫn xuất hữu cơ (Nguồn gốc hữu cơ). Chất lượng của vật liệu nhân giống – gồm cả mọi chất mầm biến đổi gen – cần theo đúng các quy trình của khu vực/hoặc quốc gia có dán nhãn thích hợp và có lưu hồ sơ/tài liệu.

4. Độ sạch: Cần thận trọng trong loại bỏ các loài, loại giống thực vật ngoại lai của cây thuốc trong toàn bộ quá trình sản xuất.

5. Phải tránh các loại vật liệu giả mạo, kém tiêu chuẩn và bị pha trộn.

Tham khảo và trích dẫn từ: Tài liệu hướng dẫn thực hành tốt trồng trọt tốt thu hái cây thuốc GACP – WHO

Xem thêm: Các bước nhận dạng/xác định cây thuốc đã trồng/thu hái

Coppy xin vui lòng dẫn nguồn: Atifresh.com.vn

5 (100%) 2 vote[s]